Multilanguage Welcome poster

Content : Welcome in multi-language (Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azeri, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Cambodian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Haiti, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kannada, Kazakh, Korean, Latin, Lithuanian, Laotian, Malay, Mongolian, Norwegian, Polish, Portugese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Taiwanese, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese).

Image Size : A2 ( 420 x 594 mm) (16.5 x 23.4 inch )

File Type : PDF (vector graphics)

Price : $8

 

UA-8502577-41